JM Financial Services - шаблон joomla Создание сайтов
Księgowość i zarządzanie
Twoja Firma Naszym Priorytetem
Previous Next Play Pause

Składki ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Rodzaj składki, konto do wpłaty z chorobowym bez chorobowego
Ubezpieczenie społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 757,76zł
podstawa: 2375,40
 699,56zł
podstawa: 2375,40
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
 279,41zł
podstawa: 3104,57
279,41zł
podstawa: 3104,57
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
 58,20zł
podstawa: 2375,40
58,20zł
podstawa: 2375,40

Składki ZUS preferencyjne dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą

Rodzaj składki, konto do wpłaty z chorobowym bez chorobowego
Ubezpieczenie społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 167,47zł
podstawa: 525,00
 154,61zł
podstawa: 525,00
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
 279,41zł
podstawa: 3104,57
279,41zł
podstawa: 3104,57

Limity podatkowe na rok 2015

  limit w euro
limit w PLN
wartość sprzedaży uprawniajaca do zwolnienia podmiotowego VAT ------------------- 150 000,00
wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca
do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym
150 000,00
626 880,00
wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca
do opłacania ryczałtu kwartalnie
25 000,00
104 480,00
kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca
do prowadzenia ksiąg rachunkowych
1 200 000,00
5 010 600,00
wartość środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w 2015 r.,
od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
50 000,00
209 000,00

Skala podatkowa na rok 2015

ponad do
podatek wynosi
  85 528,00zł 18% podstawy wymiaru minus
kwota 556,02 zł
85, 528,00zł ponad
14 839,02zł + 32% nadwyżki ponad
85 528,00zł


Kwota wolna od podatku:
3 089 zł, a po zaokrągleniu 3 091 zł.
"Zwykły" podatek dochodowy, czyli na zasadach ogólnych, to podatek płacony według skali podatkowej od dochodu, rozumianego jako przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodów.
Podatek liniowy to podatek w wysokości 19% od tego samego dochodu, rozumianego jako przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu.

Koszty uzyskania przychodu na rok 2015

pracownik uzyskujący dochody
kwota miesięczna (zł)
kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku
pracy oraz pracy nakładczej
111,25zł nie więcej niż
1 335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych stosunków 111,25 nie więcej niż
2 002,05
z tytułu jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy
oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
139,06zł łącznie nie więcej niż
1 668,72
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy
nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
a pracownik nie uzyskujedodatku za rozłąkę
z każdego z tych stosunków 139,06 łącznie nie więcej niż
2 502,56

Stawki ryczałtu w ryczałcie ewidencjonowanym

wolne zawody 20,00%
dla usług wymienionych w art. 12 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 17,00%

handel

3,00%

usługi

8,50%

produkcja

5,50%


Limit obrotów, którego przekroczenie nie pozwala na opodatkowanie w sposób zryczałtowany (od początku następnego roku podatkowego): 250 tys euro

Podróże krajowe

okres od 01.03.2013 r.
dieta 30,00 zł

nocleg

45,00 zł

dojazd

6,00 zł

podstawa prawna

Dz.U.poz 167


Przy obliczaniu diet stosujemy następujące zasady:


1. Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety
ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości
2. Jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
do 8 godzin - przysługuje połowa diety
ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości
       

Partnerzy:

  


ADRES BIURA:
Biuro Rachunkowe "SKARBIEC"
Roksana Połomska

44-336 Jastrzębie-Zdrój (Bzie)
ul. Kłosowa 10

KONTAKT:
E-mail: kontakt@biuroskarbiec.com

telefon: +48 790 495 666